DOGODKI PGD KOLOVRAT26.1.2020 8:47:07


Ste 1347674. obiskovalec strani.

Občni zbor, 2006

PROSTOVOLJNO GASILSKO
DRUŠTVO KOLOVRAT
KOLOVRAT 19
 
DATUM: 12.2.2006 

VABILO

Vabim vas na REDNI  LETNI OBČNI ZBOR PGD Kolovrat, ki bo v soboto dne 25.2.2006 ob 18.00 uri v sejni sobi gasilskega doma v Kolovratu.
 
DNEVNI RED:
 
  1.   Otvoritev in pozdrav
  2.   Izvolitev delovnega predsedstva 
         - izvolitev zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika 
         - izvolitev verifikacijske komisije 
  3.   Poročilo verifikacijske komisije
  4.   Poročilo: 
        - predsednika 
        - poveljnika 
        - blagajnika 
        - šoferja 
        - predstavnika komisije za veterane 
        - nadzornega odbora
  5.   Razprava po poročilih
  6.   Obravnava in sprejem programa dela PGD Kolovrat za leto 2006
  7.   Podelitev priznanj za dolgoletno članstvo
  8.   Sprejem novih članov v društvo
  9.   Razno
  10. Zaključna beseda 

PREDSEDNIK DRUŠTVA 
PODMILJŠAK Alojzij

Krajevna skupnost Mlinše-Kolovrat©2005  
Predstavitev
Zapisniki
Svet KS
Organi KS
Zemljevid
Časopis
Izleti
Zgodovina
Arhitektura
Tradicija
Soseska
Kulturno društvo Mlinše
Lovska družina Mlinše
Prostovoljno gasilsko društvo Kandrše
Prostovoljno gasilsko društvo Kolovrat
Prostovoljno gasilsko društvo Mlinše
Športno društvo Mlinše
Športno društvo Škafari
Turistično društvo Mlinše
Krajevni odbor RK
Krajevni odbor NOB
Podružnična šola Mlinše
Gospodarski subjekti
Gostinska ponudba
Prenočišča
Kmečki turizem
Ostalo
Župnijski urad Kolovrat
Župnijski urad Sveta Gora
Župnijski urad Vače
Galerija
Forum
Anketa