DOGODKI PGD KOLOVRAT26.1.2020 10:09:25


Ste 1347704. obiskovalec strani.

VABILO NA OBČNI ZBOR

VABILO

           PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOLOVRAT vabi vse svoje člane na letni občni zbor, ki bo v soboto 24.02.2007 ob18.00. uri v veliki sejni sobi gasilskega doma KOLOVRAT.             

DNEVNI RED:

1.  Otvoritev in pozdrav

2.  Izvolitev delavnega predsedstva

   - Izvolitev zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika

   - Izvolitev verifikacijske komisije

3.  Poročila:

   - Predsednika

   - Poveljnika

   - Tajnika

   - Blagajnika

   - Šoferja

   - Predstavnika komisije za mladino

   - Predstavnika komisije za veterane

   - Nadzornega odbora

4.  Razprava po poročilih

5.  Poročilo verifikacijske komisije

6.  Pozdrav gostov

7.  Sprejem programa dela PGD KOLOVRAT za leto 2007

8.  Podelitev priznanj članom

9.  Razrešnica članov PGD KOLOVRAT

10.Razno

11.Zaključna beseda

 NA POMOČ!

 PREDSEDNIK  P G D KOLOVRAT

PODMILJŠAK ALOJZIJ

Krajevna skupnost Mlinše-Kolovrat©2005  
Predstavitev
Zapisniki
Svet KS
Organi KS
Zemljevid
Časopis
Izleti
Zgodovina
Arhitektura
Tradicija
Soseska
Kulturno društvo Mlinše
Lovska družina Mlinše
Prostovoljno gasilsko društvo Kandrše
Prostovoljno gasilsko društvo Kolovrat
Prostovoljno gasilsko društvo Mlinše
Športno društvo Mlinše
Športno društvo Škafari
Turistično društvo Mlinše
Krajevni odbor RK
Krajevni odbor NOB
Podružnična šola Mlinše
Gospodarski subjekti
Gostinska ponudba
Prenočišča
Kmečki turizem
Ostalo
Župnijski urad Kolovrat
Župnijski urad Sveta Gora
Župnijski urad Vače
Galerija
Forum
Anketa