TRADICIJA26.1.2020 9:39:22


Ste 1347691. obiskovalec strani.


 

KULTURNA DEDIŠČINA NAŠE KS MLINŠE-KOLOVRAT

 

Kulturna dediščina je človekova ustvarjalnost, ki razkriva razvijanje človekovega bivanja v času in prostoru. Pojem dediščina se pri nas uporablja šele od leta 1980 dalje. Veliko resnice je v pregovoru:« Narod, ki ne ceni lastne preteklosti, nima bodočnosti.« Kako in kaj naj našim zanamcem  predstavimo iz življenje v preteklosti? Samo beseda ni dovolj, pa tudi vedno manj je tistih, ki bi znali kaj povedati. Zato je menim, da je zadnji čas, če že ni prepozno, da se ostanki kulturne dediščine prično ohranjati tudi v naših  krajih.

 

Kraj Mlinše je dobilo ime po številnih mlinih, ki so se vrteli pri nas v preteklosti. Bilo jih je nekaj nad deset. Mlinska kolesa le teh so se ustavila, večino mlinov je načel zob časa. So popolnoma propadli ali pa so na robu tega. Projekt Medgeneracijske skupine Mlinček ter Podružnične šole Mlinše, ki se je pričel izvajati v letu 2008, ima namen raziskati zgodovino vseh desetih mlinov ter tako poskrbeti, da se ta kulturna dediščina ohrani kar v največji meri. Poskrbeli pa naj bi tudi k ohranitvi nekdaj vrtečih mlinskih kamnov, ki bi funkcionalno krasili šolski vrt. Danes lahko vidimo le še ostanke mlinov in prav je, da se zgodovina le teh, ki je še kako pomembna za naš kraj, ohrani  zanamcem.

 

Mnogo zanimivih zgodb, ki so zapisane v knjigi Zgodbe iz doline Mlinov, je prav tako ena izmed zanimivih dediščin, ki jih naš kraj ima. Opisano življenje in delo nekdaj ter danes živečih krajanov, človeka kar vabi, da  prebere vse zapisane zgodbe.

 

Ker je bilo v preteklosti naše področje izrazito kmetijsko, najdemo na današnjih kmetijah  še kašče ter  sušilnice za sadje. V vsaj še nekaj dobro ohranjenih kmečkih hišah si lahko ogledamo ostanke črnih kuhinj. 

 

V našem kraju je še kar precej posameznikov, ki se ljubiteljsko ukvarjajo s čebelarjenjem, zato so nekateri stari čebelnjaki še dobro ohranjeni oz. prenovljeni.

 

Številna dobro ohranjena  obcestna znamenja nakazujejo, da je bilo življenje tu pri nas tudi v daljni preteklosti.  

 

Zelo značilna dediščina so tudi številni kozolci, značilni za naše kraje, pod katerimi še danes zasledimo mnoge ohranjene vozove ter ostala orodja, ki so jih kmetje uporabljali pri svojem delu. Menim, da se pomen na ohranjanju le teh, daje šele v zadnjem času, ko so se današnji lastniki kmetij pričeli zavedati pomembnosti teh čudovitih zakladov, ki govore o življenju nekoč.

 

Prav gotovo je zakladnica dediščine lepo ohranjena v Gostišču Vidrgar, kjer hranijo številne kolovrate, ki so se nekdaj vrteli pri nas. Lansko leto je v našem kraju svoja vrata odprla tudi Zarnikova klet, ki na stenah svojega gostišča prikazuje življenje ter stavbe v kraju Mlinše nekoč. Tudi to je pomembna dediščina, ki bo ostala našim zanamcem.

 

Razmeroma majhna krajevna skupnost pa je imela nekdaj na svojem območju kar dva gradova, in sicer Zgornji in Spodnji Kolovrat ter dvorec Kandrše v Peških Kandršah. Spodnji Kolovrat je leta 1895 potres razmajal, leta 1980 je grad kupila družina Mal (dr. Miran in sin Mojmir) in ga v nekdanjem obsegu obnovila. V Zgornjem Kolovratu pa je ostalo le posestvo v lasti družine Zupančič – Rožanc, sedaj Gradišar. Tudi dvorec v Peških Kandršah je zob časa močno načel, zdaj ga obnavlja družina iz Ljubljane, vendar pa dvorec nima identične podobe tistega časa.

 

Zelo lepa kulturna dediščina, ki orisuje podobe časa nekoč, so prav gotovo tudi slike g. Alojza Pokorna, ki jih hrani njegova družina.

 

Kulturna dediščina, ki je pri nas zagotovo zelo cenjena, pa je tudi dvorana na Mlinšah, katero so prav lepo prenovili in še vnaprej služi svojemu  namenu. Zgodovina našega kraja pa je še opisana v knjigah Zgodovina Zagorja ob Savi, Iskre časa ter v Zborniku 60 let šolstva in 50 let šole na Mlinšah. Številni zbirke predmetov so ohranjene pri posameznikih, ki jih pokažejo širši javnosti ob različnih razstavah.

 

Prav gotovo pa ne smemo pozabiti tudi na številne cerkve, ki so prav tako bogata kulturna dediščina, ki pričajo o preteklosti. Vsekakor pa je naša največja dediščina naša narava, res lepa v vseh letnih časih in vredna ogleda.

 

Človek je bitje, ki ustvarja zgodovino in svoje preteklosti ne more ponoviti, niti je ne more pozabiti. (Wystan Hugh)

 

Menim, da bi bilo v naših krajih potrebno ustanoviti muzej, ki bi ohranjal našo kulturno dediščino, ki je več kot bogata.  Lepo bi bilo, da bi bilo še kaj več  ohranjenega, kajti to  je vendar naša identiteta…slovenska identiteta.

 

Dediščina je vse tisto bogastvo mimo katerega hodijo mnogi z zaprtimi očmi in ga ne vidijo (prof.dr. Janez Bogataj).

 

Naša dediščina  v večini primerov ni spregledana in zanemarjena, pač pa žal še ne zbrana na mestu, kjer bi bila vidna širši skupnosti.                                                                                                                  (Marija Ribič)

 

 

 

EVIDENTIRANA NARAVNA DEDIŠČINA

 

RAVNE PRI MLINŠAH

 

Grob partizana Čeha

Spomenik padlim v zimski ofenzivi januarja 1945

 

BRIŠE

 

Cerkev imena Marijinega

Grob dveh partizanov

 

KOLOVRAT

 

Grad Kolovrat

Grob sedmih partizanov

Kolovrat – kulturna krajina

Kapelica sv. Lovrenca

Cerkev sv. Lovrenca

Kapelica srca Jezusovega

Dvor Zgornji Kolovrat

Strme njive – cerkev sv. Radegunde

 

ŽVARULJE

 

Kmetija 21

Kašča na domačiji 20

Kapelica matere božje

Cerkev sv. Gregorja

 

DOLGO BRDO PRI MLINŠAH

 

Kapelica žalostne matere božje

Domačija Dolgo brdo 2

 

KANDRŠE

 

Spominsko znamenje v NOB padlemu borcu Vinku Uraniču

Cerkev sv. Lenarta

 

MLINŠE

 

Grob padlega partizana Bernarda Flisa

Spominska plošča padlim med NOB

Stara kmečka hiša – Mlinše 16

VARSTVO NARAVE

 

Borje- pušpanji pri Vrtačniku

Medija- soteska pod Plavišnikom

Strme njive- pušpan

Strme njive- lipa

Briše – nahajališče fosilov

 

                                                                                   Pripravila: Marija Ribič

 

 

 

 

 

 


Krajevna skupnost Mlinše-Kolovrat©2005  
Predstavitev
Zapisniki
Svet KS
Organi KS
Zemljevid
Časopis
Izleti
Zgodovina
Arhitektura
Tradicija
Soseska
Kulturno društvo Mlinše
Lovska družina Mlinše
Prostovoljno gasilsko društvo Kandrše
Prostovoljno gasilsko društvo Kolovrat
Prostovoljno gasilsko društvo Mlinše
Športno društvo Mlinše
Športno društvo Škafari
Turistično društvo Mlinše
Krajevni odbor RK
Krajevni odbor NOB
Podružnična šola Mlinše
Gospodarski subjekti
Gostinska ponudba
Prenočišča
Kmečki turizem
Ostalo
Župnijski urad Kolovrat
Župnijski urad Sveta Gora
Župnijski urad Vače
Galerija
Forum
Anketa